Czym jest jestem Sygnalizuj.net.pl?

Sygnalizuj.net.pl to system umożliwiający przesyłanie zgłoszeń naruszeń i nieprawidłowości zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 o ochronie sygnalistów

W Sygnalizuj.net.pl Urzędy oraz firmy mogą podpisać umowę na obsługę zgłoszeń zgodnie z Dyrektywą. Bardzo ważne jest zapewnienie anonimowości osób zgłaszających, dlatego warto używać narzędzi firm zewnętrznych.

Wszystkie zgłoszenia przesłane przez system Sygnalizuj.net.pl są odpowiednio anonimizowane, a same zgłoszenia są szyfrowane. 

Niezależnie od anonimowego i bezpiecznego przekazania zgłoszenia do firmy lub urzędu nasz system pozwala osobie zgłaszającej naruszenie na dostęp do wysłanych zgłoszeń oraz odczytania odpowiedzi firmy lub urzędu. Może również prowadzić dalsza korespondencję - cały czas z zachowaniem anonimowości i poufności swoich danych. 


Bezpieczeństwo sygnalistów
Dane przekazywane przez sygnalistów są anonimowe dla Instytucji, których dotyczą. Zapewnia to pełną poufność zgłaszania nieprawidłowości.
Różne formy zgłoszenia
Sygnaliści mogą zgłaszać nieprawidłowości w wygodnej dla nich formie: przez dedykowany danej instytucji formularz zgłoszeniowy lub przez dedykowaną danej instytucji specjalną infolinię, gdzie mogą nagrać wiadomość głosową.
Zgodność z Dyrektywą Unii
System zapewnia zgodność z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 o ochronie sygnalistów
Niedroga usługa
Brak wysokich opłat wstępnych Opłacasz stronę w formie niewielkiego abonamentu miesięcznego.

Kto to jest sygnalista?

Osoby pracujące dla organizacji publicznej lub prywatnej lub utrzymujące kontakt z taka organizacją w związku ze swoją działalnością zawodową niejednokrotnie jako pierwsze dowiadują się o zagrożeniach lub szkodach dla interesu publicznego.

Sygnaliści to osoby, które zgłaszają naruszenia prawa, które są szkodliwe dla interesu publicznego. Sygnaliści tym samym odgrywają kluczową rolę w ujawnianiu naruszeń i zapobieganiu im oraz w ochronie dobra społecznego.

Potencjalni sygnaliści często rezygnują ze zgłaszania swoich zastrzeżeń lub podejrzeń z obawy przed działaniami odwetowymi. W związku z tym w coraz większym stopniu uznaje się, zarówno na poziomie unijnym, jak i międzynarodowym, znaczenie zapewnienia zrównoważonej i skutecznej ochrony sygnalistów. Jednym z narzędzi, które pozwalają na skuteczną ochronę sygnalistów jest narzędzie Sygnalizuj.net.pl.

Jak sygnalista może wysłać zgłoszenie?

Zgłoszenia przesyłane przez sygnalistów muszą być anonimowe, tj. firma lub instytucja do której kierowane jest zgłoszenie nie można znać tożsamości zgłaszającego. 

Zgłoszenia można wykonywać dwoma kanałami, oba zapewniają poufność danych sygnalisty:

  • zgłoszenie przez formularz na dedykowanej stronie www - zgłoszenie zostaje zaszyfrowane i umieszczone w bazie danych - rozszyfrować może je jedynie instytucja, której dotyczy zgłoszenie. 
  • zgłoszenie przez nagranie się na dedykowaną infolinię - każdy klient obsługujący sygnalistów otrzymuje osobny, dedykowany tylko dla niego numer telefonu gdzie sygnalista może nagrać wiadomość ze zgłoszeniem. Nagranie zostaje zaszyfrowane - rozszyfrować może je jedynie instytucja, której dotyczy zgłoszenie. 


Oba kanały zapewniają anonimowość w stosunku do podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, a równocześnie dzięki zastosowanym rozwiązaniom pozwalają zapoznać się z odpowiedzią na zgłoszenie i w razie potrzeby, prowadzić dalszą korespondencję.

Jak używać systemu Sygnalizuj.net.pl?

Korzystanie z systemu obsługi sygnalistów działa na podstawie umowy, którą podpisuje operator portalu z instytucjami lub firmami, które przyjmują i obsługują  zgłoszenia od sygnalistów. 


Panel zarządzania zgłoszeniami sygnalistów można testować bezpłatnie przez 30 dni.
Zapraszamy w pierwszej kolejności do obejrzenia możliwości systemu: