Panel administratora

Każda jednostka (firma lub urząd), która ma uruchomiony panel do obsługi sygnalistów otrzymuje od nas własny, dedykowany adres, np. nazwaurzedu.sygnalizuj.net.pl (nazwa przykładowa: "nazwaurzedu" może być ustalona indywidualnie). 

Strona zabezpieczona jest certyfikatem SSL.


Obsługa zgłoszeń przesłanych przez sygnalistów

Administrator może zalogować się przełamując nazwę strony przez "/panel" np. miastoczestochowa.sygnalizuj.net.pl/panel i może zalogować się do panelu gdzie widzi wszystkie zgłoszenia sygnalistów, które go dotyczą. 

Administrator może odpowiadać na zgłoszenia albo wypełniając formularz, albo załączając oficjalną odpowiedź np. w formie skanu napisaną na papierze firmowym itp.

Należy pamiętać, że sygnalista pozostaje anonimowy i nie otrzyma żadnego powiadomienia o wysłanej odpowiedzi. Jedyną możliwością odczytania odpowiedzi przez sygnalistę jest cykliczne, co pewien czas, sprawdzenie czy istnieje odpowiedź w panelu dla sygnalisty (po padaniu kodu i hasła jakie otrzymał podczas wysłania zgłoszenia).

Administrator może ustawiać statusy przy odpowiedzi, np. "rozwiązane" lub "oczekuje na odpowiedź" itp. 

Dane formalne i umowa na obsługę sygnalistów

W panelu administratora znajdują się również podstawowe informacje o zawartej umowie na obsługę sygnalistów.

Poufność danych sygnalisty

Dane przekazane przez sygnalistę są poufne. W zgłoszeniu nie wymagane jest podawanie danych sygnalisty. Administrator (urząd lub firma) ta nie otrzymuje żadnych danych o sygnaliście - przekazywana jest jedynie treść zgłoszenia. 

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie dane przekazywane przez sygnalistę oraz przez administratora są szyfrowane w bazie danych. Żadna treść nie jest przechowywana w formie jawnej.

Administrator (urząd lub firma), która będzie odczytywać zgłoszenie wysłane przez sygnalistę za każdym razem gdy chce odczytać lub odsłuchać treść zgłoszenia musi ją celowo odszyfrować w swoim panelu.

Sygnalista, który będzie odczytywać odpowiedź na wysłane przez siebie zgłoszenie za każdym razem gdy chce odczytać treść odpowiedzi musi ją celowo odszyfrować w swoim panelu (po podaniu kodu i hasła jakie otrzymał podczas wysyłania lub nagrywania zgłoszenia).Przetestuj bezpłatnie system do obsługi sygnalistów

Panel zarządzania zgłoszeniami sygnalistów można testować bezpłatnie przez 30 dni.
Zapraszamy w pierwszej kolejności do obejrzenia możliwości systemu: