Panel sygnalisty

Każda jednostka (firma lub urząd), która ma uruchomiony panel do obsługi sygnalistów otrzymuje od nas własny, dedykowany adres, np. nazwaurzedu.sygnalizuj.net.pl (nazwa przykładowa: "nazwaurzedu" może być ustalona indywidualnie). 

Strona zabezpieczona jest certyfikatem SSL.


Na prostej stronie informacyjnej są dwie sekcje: można wysłać nowe zgłoszenie przez sygnalistę lub można odczytać odpowiedź na wysłane wcześniej zgłoszenie.


Nowe zgłoszenie sygnalisty:

Zgłoszenia można przekazywać w dwóch formach:

  • przez formularz zgłoszeniowy (wpisując treść zgłoszenia) i dodając opcjonalne załączniki
  • przez dedykowany numer telefonu (nagrywając się na automatyczną sekretarkę) - każda instytucja, która obsługuje sygnalistów otrzymuje od nas  w ramach usługi własny numer do nagrywania zgłoszeń, który jest przypisany wyłącznie jemu. 


Po wypełnieniu zgłoszenia online lub nagraniu wiadomości sygnalista otrzymuje unikalny KOD oraz HASŁO, który należy zapisać, żeby mieć możliwość odczytać odpowiedź na zgłoszenie. 

Odczytanie odpowiedzi na zgłoszenie:

Każdy sygnalista, w momencie zgłoszenia (dowolną drogą: przez formularz lub telefonicznie) otrzymuje unikalny KOD oraz HASŁO, dzięki którym może zalogować się w portalu i przeczytać odpowiedź na przesłane zgłoszenie. Istnieje możliwość prowadzenia dalszej korespondencji ze strony sygnalisty. 

Ponieważ zgłoszenia są anonimowe, nie mamy możliwości poinformować gdy nadejdzie odpowiedź na zgłoszenie. Jedną możliwości odczytania odpowiedzi jest logowanie się do panelu przy użyciu KODU i HASŁA i sprawdzanie, czy nie została udzielona odpowiedź na zgłoszenie.

Poufność danych sygnalisty

Dane przekazane przez sygnalistę są poufne. W zgłoszeniu nie wymagane jest podawania własnych danych. Portal jest całkowicie odseparowany od instytucji, która obsługuje sygnalistę (urząd lub firma) i instytucja ta nie otrzymuje żadnych danych o sygnaliście - przekazywana jest jedynie treść zgłoszenia. 

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie dane przekazywane przez sygnalistę są szyfrowane w bazie danych. Żadna treść nie jest przechowywana w formie jawnej. Instytucja, która będzie odczytywać zgłoszenie wysłane przez sygnalistę za każdym razem gdy chce odczytać lub odsłuchać treść zgłoszenia musi ją celowo odszyfrować w swoim panelu.

Przetestuj bezpłatnie system do obsługi sygnalistów

Panel zarządzania zgłoszeniami sygnalistów można testować bezpłatnie przez 30 dni.
Zapraszamy w pierwszej kolejności do obejrzenia możliwości systemu: